Фото репортаж от краткия курс за деца по фина дърворезба и инкрустации: